Nokia BL-5C | Vetter Battery | 1100 mAh
BVTBL5CNC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
LG Optimus Me | BL-42FN | Vetter Battery | 1100 mAh
BVTBL42FNNC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Samsung i8190 Galaxy S3 Mini | Vetter Battery | 1000 mAh
BVTI8190NC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Samsung E250 | Vetter Battery | 700 mAh
BVTE250NC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Nokia BL-5J | Vetter Battery | 1200 mAh
BVTBL5JNC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Nokia BP-3L | Vetter Battery | 1100 mAh
BVTBP3LNC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Nokia BL-4U | Vetter Battery | 1000 mAh
BVTBL4UNC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
BlackBerry J-M1 | Vetter Battery | 1300 mAh
BVTJM1NC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Motorola BC50 | Vetter Battery | 600 mAh
BVTBC50NC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Sony BA700 | Vetter Battery | 1050 mAh
BVTBA700NC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Vetter Battery | 1150 mAh
BVTI9070NC2
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Samsung i9100 Galaxy S II | Vetter Battery | 1430 mAh
BVTI9100NC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Samsung i9300 Galaxy S III | Vetter Battery | 2000 mAh
BVTI9300NC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Motorola BT50 | Vetter Battery | 750 mAh
BVTBT50NC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Samsung S5360 Galaxy Y | Vetter Battery | 900 mAh
BVTS5360NC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Nokia BL-6Q | Vetter Battery | 850 mAh
BVTBL6QNC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
LG LGIP-570A | Vetter Battery | 800 mAh
BVTLGIP570ANC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Nokia BP-4L | Vetter Battery | 1400 mAh
BVTBP4LNC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Nokia BL-4C | Vetter Battery | 800 mAh
BVTBL4CNC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!
 
Samsung D900 | Vetter Battery | 750 mAh
BVTD900NC
Preţurile sunt disponibile doar pentru parteneri!